Organisationsförändring

Framgångsrikt organisationsförändring


Hur får du en grupp på - 10, 1000, 100 000 – att samtidigt och bestående förändra sina beteenden, även när ingen ”tittar”? Det är utmaningen när det handlar om organisationsförändring. Att ”leda” katter kan verka enkelt i jämförelse.


Vår erfarenhet är att de flesta inte når de mål som de satt upp med en förändring eftersom de som vill ha förändringen (ledare, politiker, föräldrar etc) inte har förstått vad som verkligen motiverar alla andra (anställda, väljare, barn etc) att göra en bestående förändring. Så om det blir en förändring, så kan det snabbt återgå till samma läge och beteenden som innan.

Vi tror att människor ändrar sina beteenden när de tycker att resultaten är önskvärda och anser att förändringen stämmer överens med deras egna värderingar. Traditionellt sätt att leverera en förändring med direktiv från ledningen, tydliga roll och ansvarsbeskrivningar, tycker vi ofta fallerar eftersom de inte ”når” och stämmer överens med medarbetarnas intentioner och värderingar.

Nyckeln till framgång när det handlar om en organisationsförändring är enligt vår erfarenhet att koppla samman de anställdas intentioner med organisationens intentioner inom ett ramverk av gemensamma värderingar. Detta tar sig bäst uttryck genom en dynamisk dialog mellan ”organisation” och individerna däri. FT hjälper organisationer att planera och genomföra denna dialog så att förändringen verkligen lyckas.