Vad vi gör

Ledarskap, samarbete och organisationsförändring

 

Framtidens Team erbjuder träning, coaching och rådgivning för att hjälpa organisationer att utveckla ledarskapet, bygga upp ett framgångsrikt samarbete, och genomföra framgångsrik förändring.

 

Våra uppdrag omfattar idag allt från inspirationsföredrag till större och längre förändringsprogram; kortare gruppträningar till längre kompetensutvecklingsprogram som löper under några år; individ coachning till större förändringsprocesser.

 

Vi arbetar idag både med privata och offentliga organisationer av alla storlekar i en mängd olika typer av branscher både i Sverige och utomlands med både svenska och engelska som språk.

 

 Vad vi gör