Spaningar

Tydlighet i förändringsprocesser

Går det att vara FÖR tydlig i förändringsprocesser?

Jag har många gånger förvånats över hur svårt det verkar vara att kommunicera TYDLIGT både hos mig själv och när jag observerat andra. Bristande förståelse, förvirring, frustration och ineffektivitet anser jag ofta har en förklaring i att det inte kommunicerats tillräckligt tydligt. Kanske tror avsändaren att den var tydlig, men frågan är vem som egentligen ska avgöra om jag är tydlig eller inte? Här nedan följer ett passande filmklipp vad avser tydlighet, så tänk på det nästa gång du tror att du kommunicerat tydligt!


http://www.youtube.com/watch?v=wPOgvzVOQig

2013-08-08 Peter Nilsson