Spaningar

Lär av historien!

Maud Olofsson lär ha sagt: ”För att kunna titta på framtiden är det viktigt att ha med sig historien.” Ett klokt citat tycker jag. Så frågan är då om vi verkligen lever efter detta?

Jag tycker tyvärr att vi inte gör det i den utsträckning som jag önskar. Självklart är jag inte ute efter att vi ska förankra oss i historien och uttrycka ”Det var bättre förr!” eller att ”Nää, det har vi försökt förr och det fungerar inte….”. Det jag är ute efter är en mer nyanserad och balanserad förankring i lärdomar dragna av historien, med utgångspunkt av situationen idag och med fokus på framtiden. Hur då? Jo, jag tycker att vi ofta på arbetsplatser och privatliv kan ha en skev balans i vart min uppmärksamhet går. Antingen så lever vi eller har fokus på mycket historia, dvs saker som hänt förr. Eller så kanske vi bara lever här och nu, dvs med utgångspunkt av idag och nuläget. Ett tredje fokus är just på framtid, dvs någon som tänker och lever med att planera och vara i morgondagen. Dessa behöver inte vara fel i sig, fast kruxet uppstår när vi är i olika ”ramar” samtidigt, eller har för mycket övervikt åt något håll. Tänk er på arbetsplatsen när någon på ett möte hela tiden talar om hur bra saker och ting var förr (historia), samtidigt som någon påtalar vad vi ska göra här och nu (Nuläge) och där en tredje person har fokus på vad vi ska uppnå imorgon och i framtiden. Har ni varit med om det själva? Jag tror dessutom att många krig och konflikter hade kunnat undvikas om detta var tydigare för människor. Alldeles för många anser jag vara kvar i historien istället för att lämna detta bakom sig och förflytta fokus till framtiden. Även i ledarskapssammanhang tycker jag att det råder fokus på nytt, nytt hela tiden. Det kommer nya förpackningar och teorier hela tiden om vad som är ”rätt”. Jag tror även här att vi kan lära mycket av historien, dvs vad är det framgångsrika ledare gjort tidigare och vad är det egentligen som fungerar? Så med anledning av detta så rekommenderar jag er att gå in och titta och lyssna på ett mycket känt gammalt tal av Marthin Luther King och fundera på: Vad är det som fungerar i detta?


Ha en skön vår och passa på att njuta då, nu och framåt!

2010-04-20 Peter N