Spaningar

Framtidens ledarskap?

Måste man jobba mer än heltid för att vara en framgångsrik chef? Har ledarskap verkligen med 70-timmarsveckor att göra?

Enligt Svenska Dagbladet kommer det snart att råda brist på chefer. 80-talisterna vägrar ställa upp på de 70-timmarsveckor som tillhör ledarskapet. Värderingarna bland 70- och 80-talister i både USA och Sverige är klart förändrade när det gäller pliktkänsla, balans i livet och syn på auktoriteter. Nu ser deras värderingar ut så här, enligt hur Bengt Lejsved tolkar Kairos Futures kontinuerliga värderingsstudier bland unga i olika länder:

• Lojaliteten mot det egna livsmålet är viktigare än mot arbetsgivaren. Flera kan tänka sig att välja en långresa eller en kortare arbetslöshet framför ett jobb de inte vill ha.

• Att ha vuxit upp med föräldrar som varit mycket borta på grund av chefsarbete är ett av skälen till att vägra långa arbetsveckor och många resdagar. De accepterar inte heller att partnern ska vara så låst av jobbet.

• De känner nästan antipati mot hierarkier och vill påverka på andra sätt. Samtidigt vill de ha frihet och utveckling på jobbet – men inte bli chefer
Läs hela artikeln här;

http://www.svd.se/naringsliv/jobbet/artikel_2368067.svd

Stämmer det? Måste man jobba mer än heltid för att vara en framgångsrik chef? Har ledarskap verkligen med 70-timmarsveckor att göra?

Vilka presuppositioner (värderingar) tror du kommer att gälla i framtidens ledarskap? Maila gärna mig dina synpunkter. Läs gärna mer om vad vi på framtidens Team tror om framtidens ledarskap under paradigmskiftet.

Jag läser just nu en spännande bok om ledarskap, tänk rätt bli framgångsrik Av Napoleon Hill. En bok som är skriven för över 100 år sedan. Jag rekommenderar varmt boken. Det är en spännande bok att filtrera samtidigt som hans presuppositioner om vad som är viktigt i ledarskap ligger nära mina egna.

Jag väljer ändå att tro att det alltid kommer att finnas en kompetens oavsett årtal som är den viktigaste när det gäller ledarskap. Att kunna känna igen mönster (filtrera)för att kunna avgöra, vad fungerar i ledarskapet samt vad som inte fungerar samt kunskap om hur jag kan tänka/göra annorlunda.

Må gott och var din egen bästa ledare/ Niina Eriksson

http://www.svd.se/naringsliv/jobbet/artikel_2368067.svd

2009-02-23 Niina