Om FT

Framtidens Team är ett nätverk som tränar och stöttar individer och grupper inom områdena ledarskap, samarbete och organisationsförändring.


Vi arbetar med organisationer av alla storlekar och i alla branscher. Våra tjänster är djupt rotade i en tro på att kommunikationskompetens är grunden för all framgång i vilken mänsklig aktivitet som helst. Vi hjälper våra kunder att bemästra strukturen och dynamiken i kommunikationen och därefter använda denna kompetens för att nå de mål de satt upp i sitt ledarskap, samarbete eller organisationsförändring på ett enklare, snabbare och framför allt mer framgångsrikt sätt.

Vi arbetar med skandinaviska och internationella kunder