case: organisation

Mångårigt program för hela organisationen

 

Anna Borgman-Fredriksson, Stadsbyggnadskontoret i Norrköping


FT har under tre års tid drivit ett utvecklingsprogram (här kallat ”Det Professionella Individutvecklingsprogrammet”) med bl a intentionerna att nå ökad självinsikt och ökade kommunikativa färdigheter i hela organisationen. Vi har haft hela organisationen som målgrupp även om vi har fokuserat mer på en mindre grupp bestående av yngre medarbetare för att få dessa att verkligen ”våga” ta klivet fram och samtidigt agera som organisationens egna ”förändringsinspiratörer”.