case: grupp

Samarbetsträning för ledningsgruppen

Camilla Johansson, SEB IT MB, Trading Station


FT har under flera år arbetat med grupper/ledningsgrupper/avdelningar inom SEB för att effektivisera samarbetet och kommunikationen. Här följer ett exempel där Camilla Johansson berättar om samarbetet och dess resultat. I detta exempel har vi både arbetat med ledningsgruppen och hela avdelningen i en kortare process med inriktning på att öppna upp kommunikationen och förbättra samarbetet.