Kommunikologi

Intro till Kommunikologi – en tvärvetenskaplig meta diciplin


Kommunikologi är baserad på årtionden av jämförande studier av olika metoder, teorier, modeller och forskning i beteende- och socialvetenskaper. Kommunikologi är inte en sammanfattad forskning utan resultatet av flera decenniers studier och sammanfattning av fackkunskap som i sin tur bygger på forskning. De norska pedagogerna Jorunn Sjøbakken och Truls Fleiner, har genom dessa komparativa studier och denna sammanfattning av stora mängder fackkunskap identifierat och förtydligat nyckelfaktorer som aktiva ingredienser i alla typer av kommunikation och förändringsprocesser. Dessa nyckelfaktorer utgör materialet inom metadisciplinen Kommunikologi. Disciplinen Kommunikologi är en undervisnings-/kunskapsgren där ambitionen är att tydliggöra och tillgängliggöra kunskap som är gemensam oavsett område och bransch. 

 

 

Att inta en metaposition innebär att det är en position från sidan/ovan/utanför och som gör det möjligt att upptäcka mönster som förbinder och är desamma oavsett sammanhang. I boken får vi genom ett metaperspektiv en möjlighet att upptäcka bakomliggande mönster kring vad som fungerar eller inte i kommunikation och förändringsprocesser. Genom att (objektivt) analysera vad förändringsprocesser består av (här kallad filtrering), så har sammanfattningen resulterat i att det är samma form att finna i vår kommunikation oavsett fack och område så kallad isomorfi.  

 

Utbildningen leder fram till en tvärdisciplinär metakompetens, vilket innebär att jag kan känna igen, bedriva och kvalitetssäkra förändringsarbete i olika sammanhang. Jag är därmed specialtränad i att känna igen vad som fungerar och vad som inte fungerar i vår kommunikation.  

 

Definitioner av kommunikologi

1.    Studiet av struktur och dynamik i kommunikation och förändring- när all upplevelse och allt beteende är valt definierat, beskrivet och förstått som kommunikation.

2. Läran om det som är gemensamt i förändrings- och utvecklingsprocesser.


Läs mer om Kommunikologi på Skandinaviskt Institutt for Kommunikologi:  http://www.studiokomfor.no/