FT om kommunikation

Allt är Kommunikation!


När vi använder ordet ”kommunikation” så tänker vi stort. För oss är all mänsklig aktivitet kommunikation. Allt kommunicerar något. 


Det vi säger (eller inte säger), skriver, saker vi gör (eller inte gör), vår medvetna eller omedvetna dialog med oss själva, och så vidare - allt är kommunikation.
Det är genom kommunikation som den mänskliga hjärnan sorterar, känner igen sig själv och världen runt omkring.

Vi tror också att vår kommunikation är uppbyggd av ett antal kommunikations nycklar. Likt grundstrukturen i DNA, är det en kombination av olika kommunikationsnycklar som kan skapa oändlig variation av mänsklig aktivitet. Genom att ha fokus på dessa ”nycklar” kan vi känna igen vad det är som fungerar eller inte fungerar för oss i vilken mänsklig aktivitet som helst - - ett möte, ett memo, ett samtal. I och med det så har vi möjlighet att behålla det som fungerar och ändra det som inte fungerar i vår kommunikation.